erp modulok

Beszerzés

 • Beszállítói árjegyzékkezelés
 • Bevételezés saját vagy beszállítói cikkszám alapján
 • Több raktár kezelés

értékesítés

 • Nagy és kiskereskedelmi értékesítés támogatása
 • Árukísérő okmányok készítése (szállítólevél, számla)
 • Export értékesítés támogatása
 • Ajánlatkészítés
 • Több telephely kezelés
 • Többféle kedvezmény kezelés
 • Csomagküldés kezelése
 • Árrés számítások
 • Szolgáltatások kezelése:
       Automatikus számlázás
       Csoportos számlázás
       E-számla készítés
       Nyomdai számlanyomtatás lehetősége

pénzügy

 • Rendszeren belül készített számlák automatikus iktatása
 • Rendszeridegen számlák iktatása
 • Több pénztár kezelés
 • Több bankszámla kezelés
 • Bankszámlakivonatok elektronikus beolvasása
 • Postai csekkes befizetések kezelése
 • Többféle deviza használata
 • Kintlévőség kezelés:
       Vevői és szállítói folyószámlák vezetése
       Tartozásfigyelmeztetés
       Kamatközlő levelek készítése
       Fizetési felszólítások készítése
       Esemény nyilvántartás vezetése
 • Adatok feladása külső könyvelő programnak

főkönyv

 • Áruforgalomból és pénzügyből automatikus, azonnali könyvelés
 • Beszámoló készítés
 • Önálló analitika és iktatás
 • Különválasztható iktatási és előkontírozási folyamat
 • Jogcím szerinti könyvelés a sűrűn előforduló könyvelési menetekre
 • Analitikus kódok használata a főkönyvek átláthatósága érdekében

további lehetőségek

FIFO készletkezelés

 • Az először bekerülő áru kerül először értékesítésre
 • Tényleges beszerzési áron történő árunyilvántartás
 • Pontos árrés számítás

megrendeléskezelés

 • Vevői megrendelések kezelése
 • Webáruházból érkező vevői megrendelések kezelése
 • Szállítói megrendelések kezelése

Tárgyi eszköz

 • Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása
 • Számviteli illetve adótörvény szerinti értékcsökkenés elszámolása
 • Több féle értékcsökkenés kezelése a számviteli politikának megfelelően
 • Értékcsökkenés elszámolásának automatikus könyvelése, ha a rendszer főkönyvi modulja is bevezetésre került

Webáruház integráció

 • Belső ügyviteli rendszer összekapcsolása a már meglévő, vagy az általunk leszállított webáruházzal
 • Automatikus adatáramlás a DRONerp és a webáruház között

További funkciók

 • Online és offline működési mód
 • Excel export, import
 • Jogosultság kezelés
 • Szigorú számadású bizonylatok kezelése, feladása NAV programba