Általános szerződési feltételek megbízási szerződéshez


Hatályos: 2023.11.13 napjától Letöltés

 

Az alábbi pontokban történt változás.

 

Régi:
3.2. Megbízó köteles tájékoztatni az adataiban bekövetkezett változásról a Megbízottat a változást követő 3 munkanapon belül.  

Új:
3.2. Felek kötelesek tájékoztatni az adataikban bekövetkezett változásról egymást a változást követő 3 munkanapon belül.

Régi:
4.3. Megbízott a szolgáltatási díjakról számlát állít ki, minden hónap 10. napjáig, amely emailen vagy számlázó rendszeren keresztül kerül megküldésre. A számla összegét a Megbízó fizetési határidőben köteles teljesíteni.  

Új:
4.3. Megbízott a szolgáltatási díjakról számlát állít ki, megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes, amely emailen vagy számlázó rendszeren keresztül kerül megküldésre. A számla összegét a Megbízó fizetési határidőben köteles teljesíteni.

 

4.7 pont törölve:
4.7. Megbízott köteles a mindenkori kiszállásokról / távjavításokról munkalapot vezetni, feltüntetve azon a Megbízónál elvégzett feladatait. A munkalapot Megbízott köteles megbízónak elküldeni email formájában, aki 2 munkanapon belül élhet kifogással. 

Régi:
4.10 A havi és az egyszeri díjak változása:  

Megbízott jogosult a havi szolgáltatási - és az egyszeri díjakat évente, az előző évre vonatkozó – a KSH által kiadott – ipari árindex-változásnak megfelelően egyoldalúan módosítani. A módosításról Megbízott a Megbízót a megadott kapcsolattartói email címen tárgyév április 1-jéig értesíti. A Szolgáltató döntése alapján a díjváltozásra minden évben január 1. napjára visszamenőleges hatállyal kerülhet sor. A felmondásra az 6. pont az irányadó. 

 

Új:
4.9 A havi és az egyszeri díjak változása:  

Megbízott jogosult a havi szolgáltatási - és az egyszeri díjakat évente, az előző évre vonatkozó – a KSH által kiadott – ipari árindex-változásnak megfelelően egyoldalúan módosítani. A módosításról Megbízott a Megbízót a megadott kapcsolattartói email címen tárgyév április 1-jéig értesíti. A felmondásra az 6. pont az irányadó. 

 

Hatályos: 2022.11.08 napjától Letöltés

Változás 2022.11.08-tól

 

4.10 A havi és az egyszeri díjak változása:

Megbízott jogosult a havi szolgáltatási - és az egyszeri díjakat évente, az előző évre vonatkozó – a KSH által kiadott – ipari árindex-változásnak megfelelően egyoldalúan módosítani. A módosításról Megbízott a Megbízót a megadott kapcsolattartói email címen tárgyév április 1-jéig értesíti. A Szolgáltató döntése alapján a díjváltozásra minden évben január 1. napjára visszamenőleges hatállyal kerülhet sor. A felmondásra az 6. pont az irányadó.

 

Hatályos: 2021.11.11 napjától Letöltés